Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • exorcismo
 • Lee-Flowsky
 • wruchujednostajniepopierdolonym
 • lajlalajlalajla
 • rotschopf
 • hanyu
 • jointskurwysyn
 • baahha
 • mala-cwaniara
 • aisolro
 • saaanx
 • metadon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz w magazynie "Zwierciadło", 3 stycznia 2014
Reposted frommefir mefir viaMsChocolate MsChocolate
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viaMsChocolate MsChocolate

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9835 a2c9 500
Reposted from777727772 777727772 viaMsChocolate MsChocolate
4870 552c
Reposted frombrumous brumous viaMsChocolate MsChocolate
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę.
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamywonderland mywonderland
5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie viabasiaoo basiaoo
4428 5eec
Reposted fromzciach zciach viabasiaoo basiaoo
4342 fcf4
Reposted fromzciach zciach viabasiaoo basiaoo
9833 2969
4057 96be 500
Reposted fromfungi fungi
4180 36d7 500
Reposted fromcathandcat cathandcat
4372 ee43 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
4375 b4eb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
4474 95af 500
Reposted fromrightandreally rightandreally
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl